Sisteme de diagnoza si proiectare CoolTool

 

   Cool Tool este un program de  proiectare complet integrat, capabil să acopere aproape orice necesitate posibilă pentru Proiectarea în domeniul Refrigerării şi Aerului Condiţionat, dând informaţii directe pentru aplicaţii practice ale informaţiei cerute.

     Cool Tool include o gamă largă de elemente grafice, pagini printabile şi alte funcţii. Baza de date comprehensibilă conţine majoritatea principalelor compresoare, vaporizatoare, condensatoare, filtre deshidratoare, vizoare şi de asemenea poate fi folosită pentru sisteme cu răcire indirectă.

     CoolTool include date climaterice la nivel mondial pentru a permite calcularea eficienţei energetice a pompelor de căldură şi a celui mai potrivit sistem de reglare/control. Permite proiectarea întregii reţele de ţevi, calculul pierderii de presiune, dimensionarea ţevilor mono/dublu ascendente, selecţia pieselor, calculul sarcinii de răcire aer condiţionat, realizarea documentaţiei, desenelor tehnice, calculul necesarului de frig, listei de materiale etc.

     Conţine o bază de date comprehensibilă, cuprinzând mai mult de 22,000 de piese şi componente şi este actualizată continuu.

 

   Modulele programului

Modulul 1. Sistem frigorific într-o treaptă de comprimare

 •  Dispunerea ţevilor din oţel şi cupru, pentru aspiraţie, refulare, lichid, vaporizare, condensare  şi ţevile de by-pass pentru gaze calde considerând pierderile de presiune, viteza şi curgerea particulară.
 • Dispunerea ţevilor dublu ascendente pentru întoarcerea uleiului.
 • Afişarea proceselor termodinamice în diagrama h, log p.
 • Estimarea consumului de energie şi a emisiilor de CO2 , în funcţie de construcţia şi performanţele instalaţiei.
 • Peste 30 de agenţi frigorifici diferiţi.
 • Crearea listelor de componente pentru ţevi, valve, agregate şi reducţii.
 • Sumar al tuturor informaţiilor tehnice şi ecologice relevante, în formatul de printat.

 

Modulul 2. Sisteme frigorifice cu două trepte folosind injectarea de agent frigorific sau   presiunea medie a recipientului

 • Dispunerea ţevilor din oţel şi cupru, pentru aspiraţie, refulare, lichid, evaporare, condensare  şi ţevile de bypass pentru gaze calde considerând pierderile de presiune, viteza şi curgerea particulară pentru părţile centralei de înaltă şi joasă presiune.
 • Estimarea consumului de energie şi a emisiilor de CO2 , în funcţie de construcţia şi performanţele instalaţiei.
 • Calcularea şi afişarea presiunii optime medii.
 • Peste 30 de agenţi frigorifici diferiţi.
 • Crearea listelor de componente pentru ţevi, valve, agregate şi reducţii.
 • Sumar al tuturor informaţiilor tehnice şi ecologice relevante, în formatul de printat.
 • Managementul proiectului şi listei de componente.

 

Modulul 3. Instalaţii frigorifice cu evaporare directă

 • Dispunerea ţevilor din oţel şi cupru, pentru aspiraţie, refulare, lichid, evaporare, condensare  şi ţevile de bypass pentru gaze calde considerând pierderile de presiune, viteza şi curgerea particulară pentru părţile centralei de înaltă şi joasă presiune.
 • Dispunere  ţevi pentru 40 de vaporizatoare posibile.
 • Ilustrare grafică şi de printat a reţelei de ţevi: schema releveu CoolTool sau desen detaliat în plan de amplasament.
 • Dispunerea ţevilor dublu ascendente pentru întoarcerea uleiului.
 • Afişarea proceselor termodinamice în diagrama h, log p.
 • Estimarea consumului de energie şi a emisiilor de CO2 , în funcţie de construcţia şi performanţele instalaţiei.
 • Peste 30 de agenţi frigorifici diferiţi.
 • Crearea listelor de componente pentru ţevi, valve, agregate şi reducţii.
 • Sumar al tuturor informaţiilor tehnice şi ecologice relevante, în formatul de printat.
 • Managementul proiectului şi listei de componente.

 

Modulul 4. Sisteme frigorifice cu agenţi frigorifici secundari (Apă, Glicol)

 • Dispunerea ţevilor de oţel şi cupru, pentru tur şi retur considerând pierderile de presiune şi viteza.
 • Dispunere ţevi pentru 40 de vaporizatoare posibile.
 • Variaţii ale fiecărei ţevi în parte.
 • Ilustrare grafică şi tipărirea reţelei de ţevi: schema releveu CoolTool, sau desen detaliat în plan de amplasament.
 • Calcule ale căderilor de presiune pentru bateriile schimbătoarelor de căldură.
 • Luarea în considerare a echilibrului hidraulic şi a valvelor de reglare a presiunii.
 • Calcularea concentraţiei soluţiei din necesitatea siguranţei la îngheţ.
 • Informaţii principale pentru dispunerea pompelor.
 • Crearea listelor de componente pentru ţevi si reducţii.
 • Managementul  proiectului şi listei de componente.

 

Modulul 5. Sisteme frigorifice cu vaporizare înecată

 • Dispunerea ţevilor din oţel şi cupru, pentru aspiraţie, refulare, lichid, evaporare, condensare  şi ţevile de bypass pentru gaze calde considerând pierderile de presiune, viteza şi curgerea particulară.
 • Dispunerea ţevilor pe partea evaporatorului, pentru tuburi de oţel şi cupru, pentru tur –şi retur, luând în considerare pierderile de presiune, viteza şi curgerea particulară.
 • Dispunere ţevi pentru 40 de vaporizatoare posibile.
 • Luarea în considerare a curgerii în două faze.
 • Variaţii ale fiecărei ţevi în parte.
 • Ilustrare grafică si tipărirea reţelei de ţevi: schema releveu CoolTool, sau desen detaliat în plan de amplasament.
 • Dispunerea ţevilor dublu ascendente pentru întoarcerea uleiului.

 

Modulul 6. Grafice h, x

 • Afişarea grafică a conexiunii temperaturii, umidităţii absolute şi relative, entalpiei şi densităţii pe diagrama Mollier sau Ashrae.
 • Dispunerea ţevilor dublu ascendente pentru întoarcerea uleiului.
 • Calcularea proprietăţilor pentru schimbarea de condiţii.
 • Amestecul a două fluxuri de aer.
 • Calculul puterii latente şi sensibile.
 • Afişarea şi calcularea completă a proceselor de aer cu răcitor, încălzitor şi umidificator.
 • Variaţii a tuturor punctelor de proces importante cu butonul scroll al mouse-ului şi calcularea imediată şi afişarea grafică în diagramă.

 

Modulul 7. Calculare camere răcire

 • Sarcina de răcire din diferite surse, luând in considerare temperaturi, capacitatea calorică specifică înainte şi după solidificare, căldura latentă de solidificare şi căldura din respiraţie.
 • Baza de date cu caracteristicile de răcire a diferitelor produse.
 • Luarea în considerare a ratei de schimb de căldura a aerului dupa numărul de intrări.
 • Condiţiile aerului la interior şi exterior cu umidităţi relative.
 • Calculare diferenţelor de temperatură în vaporizator.
 • Proiectarea vaporizatorului luand în considerare puterea electrică a ventilatorului din baza de date CoolTool.
 • Construcţia individuală a zidurilor cu calcularea transferului de căldură din baza de date cu materiale de construcţie.

 

Modulul 8. Capacitate de răcire pentru aer condiţionat

 • Calculul necesarului de frig prin aportul diferitelor surse, încărcări interne şi externe precum transmiterea de căldură, radiaţia solară, schimbul de aer, personal şi puterea electrică.
 • Consideraţii ale entalpiei latente şi sensibile.
 • Schimbarea datelor geografice pentru calcule ale radiaţiei solare specifice.
 • Luarea în considerare a capacităţii de stocare a pereţilor.
 • Luarea în considerare a  transferului de aer cu umiditate exterioară şi interioară.
 • Construcţia individuală a zidurilor cu calcularea transferului de căldură din baza de date cu materiale de construcţie.
 • Datele  sunt salvate împreună cu informaţiile despre instalaţie în proiectul principal in softul CoolTool de proiectare.

 

Modulul 9. CoolDraw program de desenare pentru diagramele de flux de sistem şi cablaj electric

 • Unelte de desenare cu funcţia zoom.
 • Bibliotecă grafică EN 1861 pentru diagrame.
 • Bibliotecă grafică DIN 40 900 pentru scheme electrice de cabluri.
 • Bibliotecă grafică cu poze ale componentelor.
 • Extinderea bibliotecii de către user este posibilă.
 • Fişiere individuale pot fi salvate.
 • Conectat cu proiectele CoolTool.
 • Printare color.

 

Modulul 10. HeatPump Pro Sisteme pompe de caldura

 • Dimensionarea tevilor dupa necesarul termic pentru tevi de otel si cupru, pentru aspirație, refulare,conducta de lichid, expansiune și condens dupa pierderea de presiune, viteza de curgere si functionare cu sarcina partiala.
 • Dimensionarea conductelor duble ascendente cu retur ulei critic, functionare ecomonizor/injectie abur, degivrare gaze calde.
 • Peste 30 de agenti frigorifici, luand in considerare glisarile de temperatura la amestecurile de agenti frigorifici.
 • Dimensionarea compresorului in functie de tipul posibil: cu piston, scroll sau cu surub, deschis, semi-ermetic sau ermetic, dimensionarea componentelor din baza de date CoolTool cu afisarea grafica a componentelor.
 • Realizarea listei de materiale pentru conducte, armaturi, agregate si reductii.
 • Crearea automata a unei diagrame P&I – shema de ansamblu cu componentele alese.
 • Declaratie de conformitate PED (Directiva Echipamentelor sub Presiune) si directiva ECO Design.
 • Determinarea costurilor de operare/consumului de energie avand disponibile date climatice la nivel mondial.
 • Interfata pentru calculul CoolTool al sarcinii de racire si incalzire si diagrama h, x.
 • Gestionarea proiectului si a listei de componente.
 • Afisarea procesului termo-dinamic comparativ in diagrama h, log p.

 

Modulul 11. CoolTool calculul instalatiei

 • Date de baza pentru calculul timpilor de montaj si calcul financiar.
 • Date de baza pentru cupru, otel, PVC si tevi GF, pana la 15 pozitii pentru fitinguri la fiecare diametru de teava.
 • Exportarea listelor de materiale si atribuirea timpilor de montaj dupa tip, marime si racord.
 • Obtinerea datelor din lista de materiale CoolTool cu functie de sortare.
 • Insumarea pozitiilor similare.
 • Calculul de ansamblu a tuturor componentelor, cu marje de profit de materiale si plati.
 • Exportarea datelor prin copiere si lipire catre Excel.
 • Functia de export în formatul de fisier ASCII / ANSI.

 

Modulul 12. CoolTool EnerSIm Pro optimizare energetica

 • Simularea procesului comparativ pentru sisteme intr-o treapta, in mai multe trepte si instalatii de refrigerare.
 • Analiza costurilor de functionare cu temperaturade condensare in mod anual si zilnic.
 • Date de baza pentru functionarea instalatiei si a timpilor de functionare.
 • Variatia tipului de control, reglarea pe timp de iarna, intretinerea sistemului, umplerea instalatiei.
 • Date climatice la nivel european / mondial.
 • Documentatie si reprezentare grafica.

 

Modulul 13: CoolTool pentru sisteme cu curgere monofazica in paralel/compresor pe joasa presiune cu vaporizare directa in doua trepte de temperatura

 • Desenare conducte pentru țevi din cupru si otel inoxidabil, pentru conducta de aspirație, refulare, lichid, laminare si condensare pentru pierderi de presiune, viteza si funcționare particulara pentru doua trepte de temperatura
 • Posibilitatea trasării unei rețele de tubulatura pentru maximum 80 de vaporizatoare.
 • Ilustrare grafica si poziționarea rețelei de tubulatura pe un plan de amplasare.
 • Desenarea sifonului pe tubulatura de întoarcere a uleiului.
 • Afișarea procesului termodinamic in diagrama log p-h.
 • Estimarea consumului energetic si a emisiilor de CO2 luând in considerare performantele si construcția instalației frigorifice.
 • Peste 40 de agenți frigorifici incluzând si CO2 transcritic, calculul influentei temperaturii de glisare pentru amestecuri de agenți frigorifici.
 • Alegerea compresorului luând in considerare variația volumului dislocat necesar: cu piston, cu spiral sau șurub, deschis, semi ermetic sau ermetic.
 • Realizare tabele cu cantități de materiale pentru conducte, ventile, echipamente si reducții.
 • Crearea automata a unei diagrame de curgere cu componentele selectate.
 • Gestionarea proiectului si a listei de echipamente.
 • Rezumatul tuturor informațiilor relevante din punct de vedere tehnologic si ecologic in format de listare.
 • Interfața la calculul sarcinii frigorifice pentru camere de răcire si aer condiționat.
 • Interfața la CoolDraw pentru realizarea automata de diagrame de curgere ale sistemelor.

 

Modulul 14. CoolTool Baza de date

 • Peste 8000 de componente de la: AC& R, Alco, Airwell, Alfa Laval, Bitzer, Bock, Castel, Carly, Carrier, Copeland, Danfoss, Delchi, Dorin, Eco, ESK, FAS, Frascold, Flica, Friga-Bohn, GAR s.r.l., Goedhart, Hansa, Helpman, Honeywell, ITE, Kuba, L’Unite, Maneurop, Necchi, Roller, Searle, Sporlan, Technibel,… pentru a fi calculate, proiectate si comparate cu software-ul.
 • Selectia compresoarelor in conditii termodinamice reale.
 • Selectia vaporizatoarelor in conformitate cu standardele EUROVENT.
 • Robinetii sunt calculati folosind valoarea kv si pierderea de presiune.

 

Modulul 15. CoolTool Diagnosticare

     De 20 de ani  CoolTool este utilizat în calculul și proiectarea sistemelor frigorifice. In tot acest timp cat mai mulți utilizatori au dorit sa aibă un sistem care sa măsoare si sa analizeze instalații frigorifice și sa le calculeze cu algoritmii corecți din CoolTool.

     Pentru a răspunde cerințelor utilizatorilor, noua versiune de CoolTool conține si un modul de diagnosticare intitulat  “CoolTool – DiaGnostics” – o combinație de componente hardware si soft ca soluție pentru optimizarea oricărui tip de circuit frigorific. Componenta hardware este divizata in trei echipamente de baza.

     Primul echipament este “CoolTool DiaGnostic Masterbox” si reprezintă inima sistemului. Colectează datele de la celelalte componente, cu sau fără laptop. Ca si sistem independent de celelalte sisteme, controlat cu ajutorul unui ecran tactil, scrie măsurătorile efectuate pe un card de memorie SD. Sau se poate trimite direct către laptop prin interfața USB. La zona Masterbox se pot conecta direct pana la 8 senzori de temperatura PT1000 si senzori de presiune suplimentari, câți sunt necesari.

     Al doilea echipament este  “CoolTool DiaGnostic Sputnik” și  a fost dezvoltat pentru a lua in considerare schimbătoare de căldura la distanta mare. Aproape pana la 200m distanta colectează date de la senzorii de temperatura și presiune, după care trimite aceste informații către Masterbox.

     Al treilea echipament complementar sistemului este  “CoolTool DiaGnostic Powermeter”. Acesta colectează parametrii electrici de la compresoare, ventilatoare sau ventile solenoid si le trimite către Masterbox sau Sputnik.

     Toate cele trei echipamente funcționează de la 8 pana la 24 de ore independent de sursa de alimentare cu ajutorul unui acumulator.  Modulul DiaGnostic Software calculează valorile măsurate.

     Ca si in cazul celorlalte module CoolTool, toate informațiile existente pot fi utilizate la diagnosticarea finala a sistemului analizat. Rezultatele sunt reprezentate prin raporturi si diagrame pentru COP, eficienta, capacitate si de asemenea in diagrama log p-h.

     Daca se conectează un laptop la Masterbox, toate calculele si măsurătorile se pot vedea in timp real. Spre exemplu se poate calcula căderea de presiune in timp real pe conducta de aspirație si se poate vizualiza intr-un grafic.

     Doar cu pachetul de baza CoolTool DiaGnostic se poate salva si calcula orice sistem/aplicație  compact(ă).

     Pachetul standard  CoolTool DiaGnostic oferă posibilitatea instalării și a altor sisteme externe de exemplu în cazul Supermarket-urilor sau a Aplicațiilor Industriale.  Pachetul oferă soluții profesionale utilizatorului pentru a putea realiza orice diagnosticare in interiorul sistemelor.

     De asemenea, CoolTool DiaGnostic oferă un sistem eficient pentru a ușura munca utilizatorului in diagnosticarea unui sistem de răcire.

 

CoolTool-Ghid pentru dimensionarea şi proiectarea instalaţiilor frigorifice şi de aer-condiţionat

 

Cursuri video pentru Training

Newsletter

Abonare la newsletter


© 2020 AB Tehnic Profesional Design: Live Design